Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe z dn. 06-10-2014

Nazwa i oznaczenie:

„Adobe Media Server min version 5 unlimited (Flash Media Server) lub alternatywne oprogramowanie spełniające potrzeby systemu” - Sygn. 059_ux/8.2/2015/media_serwer

Zamówienie realizowane na potrzeby projektu pn.:
"Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego przeprowadzenie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in. stron internetowych, serwisów, formularzy"  współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Link do treści zapytania: http://1drv.ms/1Gbanco

Zamówienie realizowane w trybie konkurencyjnosci.

Termin składania ofert: 17-10-2014

Zapraszamy do złożenia oferty.

Uxeria.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
mail: projekty@uxeria.com;
tel. (022) 314 14 00; fax: (022) 331 44 60